Bij bouwen en verbouwen komt al snel diverse wet- en regelgeving om de hoek kijken zoals bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, omgevingsvergunning, bouwbesluit enzovoort. Uw Bouwend Friesland aannemer kent het klappen van de zweep en zal u door het woud van regels loodsen.

Ter verduidelijking zijn hieronder een aantal van de meest voorkomende wetten en regels weergegeven met een korte toelichting en een verwijzing naar de betreffende websites voor nadere informatie.