hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg
De werkzaamheden van hûs en hiem, het regionale adviesorganisatie op het terrein van ruimtelijke kwaliteit, welstand en de monumentenzorg van 30 Friese gemeenten.