Restauratie is het geheel van herstel aan een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan bouwwerk met het doel deze terug te brengen in een van tevoren gedefinieerde staat.