Onderhoud is het totaal van activiteiten met als doel het in ‘een aanvaardbare conditie’ houden of terugbrengen van gebouwen/woningen, verkeersinfrastructuur et cetera.