De meterkast is verdeeld in meerdere groepen – daar komt zijn alternatieve naam (‘groepenkast’) ook vandaan. 

De meterkast is onderverdeeld in meerdere groepen: zo zijn er water-, gas en elektriciteitsaansluitingen. Die zijn nodig om ervoor te zorgen dat de stroom precies zo wordt verdeeld, dat alle apparatuur op een veilige manier normaal kan functioneren. 

Op het moment dat je ervoor kiest de meterkast te vervangen, dan mag je dat niet zelf doen. Daar moet een erkend elektrotechnisch installateur bij komen. Zij beschikken namelijk als enige over een zogenoemde ‘zegelbevoegdheid’. Een officiële controlefunctie om vast te stellen of alle installatiewerkzaamheden goed zijn uitgevoerd. 

De leeftijd van de meterkast en zijn capaciteit 

De stroomvoorziening voor het hele huis wordt geregeld vanuit de groepenkast. Vraag en aanbod moeten dus goed op elkaar zijn afgesteld.  

Op het moment dat je een moderne keuken in een oud huis gaat installeren, komt het moment dichterbij dat (onderdelen van) de meterkast moeten worden vervangen. Dat heeft alles te maken met de leeftijd van de meterkast – de normen waar oude meterkasten aan moesten voldoen, waren vroeger veel minder strikt dan de regels van tegenwoordig. Dat zit hem vooral in de capaciteit. Ga je daar niet zorgvuldig mee om, dan creëer je een veiligheidsrisico met verstrekkende gevolgen. 

Heeft die verbouwing gevolgen voor de capaciteitsbehoefte aan stroom, dan zal in elk geval ook de stoppenkast moeten worden vervangen. Komt er buiten het huis een ingrijpende aanpassing – je plaatst bijvoorbeeld zonnepanelen of koopt een elektrische auto – dan moet de kast als geheel worden vervangen.   Voordat je hier echter toe overgaat, doe je er goed aan een expert om advies te vragen.  Bijvoorbeeld een specialist van Groenewegen Elektrotechniek. 

Hoofdschakelaar en aardlekschakelaars 

Het volgende punt van aandacht is de aanwezigheid van een hoofdschakelaar. Een hoofdschakelaar is eigenlijk niets anders dan een schakelaar waarmee je op een veilige en verantwoorde manier om alle stroom op de bedrading in huis uit te schakelen. Hierna zijn de zogenoemde aardlekschakelaars aan de beurt. Aardlekschakelaars zijn nodig voor de veiligheid in huis. 

Tenslotte: de capaciteit

De belangrijkste reden van tegenwoordig. Je vervangt de meterkast, als de capaciteit niet meer aansluit bij de behoefte aan energie. 

Voordat je hier eventueel toe besluit, is het belangrijk dat je een afspraak maakt met een specialist van Groenewegen Elektrotechniek Hij adviseert je over de vervolg stappen die je het beste kan nemen.

Comments are disabled.