Installatiewerk

Een installatie (in technische zin) is een samenhangend en vaak min of meer geavanceerd systeem dat een bepaald doel dient, zoals een centrale verwarmingsinstallatie of een elektrische installatie. Dit soort technische installaties wordt meestal gemaakt door een loodgieter of een installateur.

Lees verder >>

Een installatie (in technische zin) is een samenhangend en vaak min of meer geavanceerd systeem dat een bepaald doel dient, zoals een centrale verwarmingsinstallatie of een elektrische installatie. Dit soort technische installaties wordt meestal gemaakt door een loodgieter of een installateur.

Verschillende technische installaties zijn:

 

Verwarmingsinstallaties:   

 • De traditionele centrale verwarming verwarmt middels radiatoren dan wel middels vloerverwarming. Deze laatste zorgt voor een lager energieverbruik omdat het hier om een zgn. laagtemperatuur verwarming gaat.
 • Aardwarmte installatie, waarbij middels bronnen warmte uit de grond wordt gehaald waarmee de verwarminginstallatie wordt ‘gestookt’.
 • Luchtverwarmingsinstallatie, waarbij de temperatuur van de buitenlucht wordt gebruikt om de verwarming te stoken.
 • Hout gestookte centrale verwarming, waarbij de kachel middels pellets wordt gestookt waarmee huis en water wordt verwarmt.

Elektrische installatie                   

 • De goed doordachte elektrische installatie van een woning waarbij de kennis van de installateur zeker moet worden gebruikt.
 • Brand- dan wel rookmelders met of zonder doormelding naar de meldkamer.
 • Beveiliging voor diefstal dan wel voor camerasystemen.
 • Alle installaties zijn uit te breiden met slimme snufjes. Wanneer dit tot ergonomisch woongenot leidt wordt dit Dominica genoemd.

Mechanische ventilatie   

 • De ventilatie in de woning wordt tegenwoordig uitgevoerd als warmte-terugwin-systeem waardoor de warmte in de woning niet onnodig in de buitenlucht word gepompt maar wordt gebruikt om de ingaande verse lucht te verwarmen.
 • Er kan tegenwoordig ook Co2 gestuurde ventilatie worden toegepast wat een en ander nog energie zuiniger maakt.

Rioleringen                   

 • In de meeste gemeenten wordt gebruik gemaakt van een gescheiden stelsel waarbij het hemelwater wordt gescheiden van het overige afvalwater.
 • In de buitengebieden waar geen riolering aanwezig is wordt een zgn. IBA afscheidingsput gebruikt welke voor de nodige filtering zorgt. Ook wordt er in uitzonderlijke situaties gebruik gemaakt van zuiverende rietvelden.

Loodgieterswerk           

 • Hieronder wordt verstaan het aanleggen van water en gasleidingen met alle aanverwante apparatuur.
 • Ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van een zgn. grijswatercircuit waarbij regenwater wordt gebruikt als spoelwater voor de toiletten en in uitzonderlijke gevallen als water voor bijvoorbeeld de wasmachine.