Voordat u een bouwopdracht verstrekt wilt u uiteraard weten welke zekerheden en garanties u krijgt. Bij een Bouwend Friesland aannemer is dit goed geregeld en zijn er een aantal keurmerken en garantie regelingen. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de garantie op een product of dienst of het werk als geheel. Een Bouwend Friesland aannemer zal bij het verstrekken van de offerte u tevens een overzicht verstrekken van de garanties op de diverse onderdelen van het uit te voeren werk.

Vraag uw Bouwend Friesland aannemer naar de volgende zaken standaard voor:

  • CAR verzekering: elke Bouwend Nederland aannemer
    heeft een doorlopende CAR verzekering.
  • AVB verzekering:  elke Bouwend Nederland aannemer
    heeft een doorlopende AVB verzekering

Buiten deze standaard punten zijn er diverse keurmerken/ garantieregelingen welke per Bouwend Friesland aannemer kunnen verschillen.