Is de aannemer ook verzekerd voor schade?

De aannemer is verantwoordelijk voor de werkzaamheden welke hij bij u uitvoert, daarbij is hij ook verantwoordelijk voor eventuele schade. Hiervoor sluit de aannemer een CAR (construct ion all risk) verzekering  af. Een CAR-verzekering is van kracht tijdens de bouwtermijn en dekt beschadigingen aan het werk welke tijdens de bouwwerkzaamheden zijn ontstaan en die de verzekerde heeft veroorzaakt.