Als ik een geschil met de aannemer heb hoe kom ik hier dan uit?

Allereerst is het van belang om duidelijk te krijgen wat het geschil is. Probeer in gezamenlijk overleg hier uit te komen. Het is niet altijd een kwestie van onbegrip. Als je er echt niet uitkomt kan je, afhankelijk onder welke voorwaarden er wordt gebouwd, naar de geschillencommissie, raad van arbitrage of rechtbank.