De civiele techniek houdt zich bezig met het optimaal benutten van onze leefomgeving. Over het algemeen zal dit inhouden dat deze techniek zorg draagt voor de bereikbaarheid over land en water, en alle ontwerpen en werkzaamheden welke hieruit voortvloeien. Daarnaast heeft de civiele techniek een belangrijke functie in het beschermen van Nederland tegen het water.